BENDROSIOS PIRKIMO TAISYKLĖS

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Svetainė www.nuotykiupasas.lt yra nuotykių kelionių informacinis ir pardaviminis puslapis.

1.2. Taisyklės – svetaines nuotykiupasas.lt naudojimosi taisyklės.

1.3. Pardavėjas – MB "Instinctus", buveinės adresas Jeruzalės g. 10-19, Vilnius, juridinio asmens kodas 305281682, PVM mokėtojo kodas LT100013171716.

1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja parduodamą Nuotykių Pasą ar/ir Nuotykių Rinkinius svetainėje www.nuotykiupasas.lt.


  1. NUOTYKIŲ UŽSAKYMAS

2.1. Pirkėjas, norėdamas nusipirkti parduodamą Nuotykių Pasą ar/ir Nuotykių Rinkinius svetainėje www.nuotykiupasas.lt, turi nurodyti šiuos duomenis: perkamų Nuotykių pasų kiekį, Nuotykių Rinkinių kiekį, dažnį, pirkėjo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.

2.2. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia svetainėje užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir/ ar nevykdyti pirkimo – pardavimo sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti pirkimo - pardavimo sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti pirkimo – pardavimo sutarties.

 

  1. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Prekių kainos svetainėje www.nuotykiupasas.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekėms taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu: 

3.2.1. Banko kortele;

3.2.2. Bankiniu pavedimu;

3.3.PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikiama, jei Pirkėjas to atskirai pageidauja, ji atsiunčiama Pirkėjo nuorodytu el.paštu.


  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Pirkėjas gauna užsakytus Nuotykių pasą (-us) ir Nuotykių rinkinį (-ius) Per kurjerį arba paštomatu, jis pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir pateikiamų trečiosios šalies pristatymo sąlygų.

4.2. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

4.3. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

4.4. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti grąžinti pinigus už tą užsakymo dalį, kuri nebuvo įgyvendinta arba buvo įgyvendinta nesilaikant šios Pirkimo-Pardavimo sutarties nuostatų.

4.11. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas prie užsakymo pateikimo.

4.12. Užsakius daugiau nei vieną nuotykių rinkinį, jie bus pristatomi skirtingu metu. Prieš kiekvieno rinkinio pristatymą Pirkėjas bus informuojamas el. laišku.

4.13. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. 

4.14. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

4.15. Jei taip nutinka, kad pageidaujamo kiekio ar nuotykių rinkinio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.


  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi www.nuotykiupasas.lt svetaine sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka svetainėje ir kitaip naudojasi svetainėje pateikiamomis paslaugomis.

5.2.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo svetainėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius nuotykį (-ius), svetainėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

5.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5.4. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui perkant svetainėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

5.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už svetainėje pateiktų užsakymų įvykdymą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.6. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis www.nuotykiupasas.lt svetaine.

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

5.8. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti www.nuotykiupasas.lt svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.


  1. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

6.1. Užsakyto Nuotykių Paso ir Nuotykių Rinkinio nuotraukos pateiktos svetainėje gali neženkliai skirtis nuo realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad svetainėje pavaizduoti Nuotykių Pasas ir Nuotykių Rinkiniai savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

6.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui www.nuotykiupasas.lt svetainėje užsakytus rinkinius atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties. 

6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybės reikalavimus atitinkantį nuotykių rinkinį ar jo priedus, prekė grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.8. Pirkėjas praranda teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui kokybiškas prekes, jei:

6.8.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.

6.8.2. Jei prekė buvo naudojama, prekė sugadinta, prekė prarado prekinę išvaizdą, pažeista jos pakuotė, ar grąžinta ne visos komplektacijos prekė.

6.9. Jeigu Pirkėjas grąžina kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę, prekės grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pardavėjas.

6.10. Parduotų Nuotykių Pasų ir Nuotykių Rinkinių bei jų priedų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

6.11. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo gavimo ir prekių grąžinimo dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo (mokėtojo) banko sąskaitą.

6.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomas įprastinis pristatymo būdas.

6.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.


  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 

7.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. 

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu labas@nuotykiupasas.lt

7.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.7. Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.